Privacy disclaimer

Privacyverklaring

Inleiding

SPM Technologies nv (hierna: ‘wij’) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, contactpersonen en potentiële klanten. Wij doen dit om onze klanten een zo aangenaam mogelijke gebruikerservaring te waarborgen, evenals correcte afrekeningen te kunnen bieden. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met uw vragen. Hiervoor kan je contact opnemen met info@spmtechnologies.be of op het nummer 0483 26 29 94.

Wie zijn wij?

SPM Technologies nv, maakt energie-afrekeningen voor gemeenschappelijke eigendommen aan de hand van door ons geleverde meetapparatuur  en dit voor warmte, water, gas en elektriciteit. Dit privacy statement heeft betrekking op al onze verwerkingen, ook als we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (met VME’s of syndici en op het Brunata internetportaal).

Wij zijn gevestigd op het adres Antwerpsesteenweg 124/81 in 2630 Aartselaar.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

adres, woonplaats, voor- en achternaam (optioneel), email (optioneel) en telefoon (optioneel)

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken die persoonsgegevens met volgende doelen:

 • Dienstverlening

Om ervoor te zorgen dat wij correcte afrekeningen kunnen afleveren bij de klanten, dienen wij in het bezit te zijn van de perceelgegevens/adressen in het gebouw, domein of vakantiepark. Op die manier kunnen de kosten gelinkt worden aan de juiste verbruikers. Daarnaast hebben wij deze adresgegevens ook nodig voor de planning en eventuele probleemoplossing.

 • Werving

Wij bewegen met de sector mee en daarom werven wij nieuwe klanten. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij contactdetails van bestaande klanten en van potentiële klanten.

 • Verbetering dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook klikgedrag op onze website bij, om bijvoorbeeld te zien weke pagina’s het meest bekeken worden.

 

Rechten van betrokkenen

Onder GDPR heeft iedereen een aantal rechten. Wij proberen hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Mocht u tips of opmerkingen hebben, kan u ons steeds contacteren via info@spmtechnologies.be of op het nummer 0483 26 29 94.

 • informatie en inzage: U kan steeds inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken en waarom we die gegevens gebruiken.
 • Rectificatie: Denkt u dat we in het bezit zijn van foutieve gegevens? Laat ons dat weten en we passen het onmiddellijk aan.
 • Beperking: Heb je het idee dat we jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking laten inperken.
 • Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die we van jou hebben laten verwijderen. Het kan echter zijn dat we die gegevens voor administratieve doeleinden nog steeds moeten verwerken.
 • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: Dit geeft je het recht om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

 

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings.
 • Klacht indienen bij de GBA: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dit graag. Je kan dit ook melden bij de GBA.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, maar de meeste voor het uitvoeren van een overeenkomst die met ons werd aangegaan.

 

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met Brunata, een cloudomgeving en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met onze opdracht.

Voor de rest zullen wij gegevens enkel aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

 

Links

Op onze website zijn enkele links te vinden naar andere websites. SPM Technologies is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

 

Cookie statement

Wij gebruiken analytische cookies op onze website. Dit doen we om onze dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren.

Wij gebruiken hiervoor Google-Analytics cookies en hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om uw privacy te garanderen hebben we het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en kunnen uw gegevens niet gedeeld worden. Wij maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.