Kostenverdeling

De verrekening van de energiekosten in een gebouw gebeurt op basis van meterstanden die wij dagelijks automatisch ontvangen van onze meters. Dit gebeurt steeds automatisch via het principe van internet of things.

Voordat de kostenverrekening gemaakt kan worden, ontvangt de verhuurder of beheerder een deelnemerslijst en een formulier om de kosten op te geven. Op de deelnemerslijst kunnen eventuele bewonerswijzigingen en de te verrekenen voorschotten aangegeven worden.

Voor de verdeling van de (energie- en/of service-) kosten kunnen wij tevens met kopie-facturen werken. Op deze manier is de uitsplitsing van BTW voor bijvoorbeeld winkels en bedrijfsruimten een peulschil. In het andere geval geeft de opdrachtgever aan tegen welke tarieven de verrekening plaats moet vinden.

Voordat de individuele overzichten voor de gebruikers worden verstuurd, ontvangt de verhuurder of beheerder eerst een voorlopig totaaloverzicht van de kosten, zodat eventuele correcties voortijdig verwerkt kunnen worden. Na een goedkeuring van de voorlopige overzichten worden de individuele overzichten verstuurd.

Voor een extra snelle verwerking van de gegevens kan gewerkt worden met de bestanden van o.a. NCCW, WOCAS, Twinq, SG-Tobias enz.