Diensten & producten

Onze diensten bestaan onder andere uit:

  • Het opnemen van meterstanden (visueel of via afstanduitlezing)
  • Het verrekenen van energiekosten (op basis van opgenomen meterstanden)

 

De dienstverlening is een belangrijk deel van wat we doen. Door ons worden meterstanden opgenomen met als doel het verrekenen of verdelen van kosten naar rato van de individueel gemeten verbruiken.

De dienstverlening willen wij zoveel mogelijk laten aansluiten op de wensen van de opdrachtgever. In feite moet een opdrachtgever het gehele traject van stook- en servicekosten aan ons kunnen uitbesteden. Volledige ontzorging dus.